Your connection to the future

Project 6-25

Zytec met Project 6-25 op New Business Radio

Zytec pitch met practische business cases op Kic-MPI event

 

Project 6-25 heeft als doel 6 miljoen ton CO2 te besparen in 2025 (“gerealiseerd”) door versnelde uitrol van innovatieve technologie met bewezen impact in de industrie door huidige vertragende factoren weg te nemen. Deze baanbrekende technologieën om processen in de industrie energie efficiënter te maken, worden momenteel al dagelijks succesvol geïmplementeerd. Ze zijn echter jong en dus nog niet grootschalig geïmplementeerd. Versnelling van deze energiebesparingsprojecten, betekent dat deze energie ook niet opgewekt hoeft te worden. De eerste belangrijkste stap van de Trias Energetica.

Als voorbeeld zijn bij 4 pompen in 2 dagen tijd de baanbrekende Zytec contactloze magnetische koppelingen geïnstalleerd. Het resultaat was een besparing van 600 ton CO2 per jaar (340 huishoudens)  met een terugverdientijd van 1,5 jaar. Deze innovaties hebben grote impact, zijn zeer rendabel (terugverdientijd <5 jaar), eenvoudig implementeerbaar en laag risico.

Binnen bedrijven zijn voor de invoering van baanbrekende innovaties de volgende vertragende factoren :

1) TCO (Total Cost of Ownership):

 • Veel bedrijven zijn niet ingericht op TCO beslissingen
 • Geen sturing op Cash, maar op jaarlijks vaststelde CAPEX en OPEX budgetten door topmanagement/aandeelhouder.
 • CAPEX goedkeuring is lastig proces terwijl OPEX ‘onbeperkt’ uitgegeven mag worden om bedrijf draaiende te houden.
 • Bedrijfsintegrale voordelen van een project vinden moeizaam draagkracht door functioneel ingerichte afdelingen met hun eigen budget.

2) Gebrek aan capaciteit en kennis:

 • Bedrijven zijn lean en hebben beperkte capaciteit (en time slots) om business cases te maken om verbeteringen in het proces door te voeren
 • Innovatieve oplossingen vraagt om nieuwe kennis en skills bij technische staf en operations
 • Management of Change processen zijn tijdrovend en complex

3) Industrie is conservatief en energy efficiency (scope 2) is geen doelstelling/focus:

 • Energy efficiency en CO2 reductie hebben op operationeel niveau vaak lage prioriteit en zijn geen KPI
 • R&D, operationele staf en onderhoudsafdelingen worden aangestuurd op risicomijding en op gebruik van bestaande, verouderde basistechnieken.
 • Onduidelijkheid over het toekomstig overheidsbeleid over het klimaatakkoord. Wat worden de doelstellingen, waaraan moeten we als eerste aan gaan voldoen?

 

Wat hebben we nodig om te versnellen?

 • Additioneel CAPEX budget gealloceerd door het management voor energie efficiency projecten los van het bestaande CAPEX budget dat al gealloceerd is voor onderhoud, kwaliteitsverbeteringen, HSE, innovatie, etc.
 • Bottum-up inventarisatie van business cases door experts in state-of-the-art innovatieve technologieën via Audits/Quick Scans. Dit is extra capaciteit en knowhow.
 • Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van het Project financieringsfonds met agile goedkeuringsproces: geld binnen 1 week. Geldmiddelen of capex budget plafond is geen vertragende factor meer.  “An offer you can not refuse”
 • Agile goedkeuringsproces binnen bedrijven voor Project 6-25 energie-efficiënte business cases van Scope 1 én Scope 2 met een terugverdientijd van minder 3-5 jaar. Management geeft goedkeuring voor een tranche efficiency maatregelingen dat decentraal per project wordt goedgekeurd en geïmplementeerd.
 • Communicatie succesverhalen waarbij CO2 reductie een directe Cash/EBITDA bijdrage oplevert. Creatie van een positieve stimulans “Yes, we can.”, doordat iedereen succesvolle business cases als de nieuwe best practice met elkaar deelt. Project 6-25 levert vanaf dag 1 meer cash en bespaart per direct CO2. Positieve drive: “Elke dag dat u wacht, kost u geld.”

 

Project 6-25 is een concreet uitgewerkt plan, per direct implementeerbaar en doorrekenbaar. Project 625 benadert het totale systeem, doorbreekt het silo denken en bestaat uit een ketensamenwerking van industrie, technologie-, installatie- en financiële sector, waarbij de eindgebruikers volledig ontzorgd worden met audits, business cases, A-Z installatie en financiële arrangementen. Het gaat uit van vrijwillige participatie van het bedrijf waarna het kosteneffectief duurzaam wordt gemaakt. Het creëert een win-win voor alle partijen en toont aan dat duurzaam ondernemen loont.

Energie besparen is het meest efficiënte, kosteneffectieve en de belangrijkste eerste stap naar een CO2 neutrale samenleving. Daarom kunnen we dit nu direct doen, zonder verdere zaken af te wachten.

 

Project 6-25 Platform FME

Het FME heeft de rol van Project 6-25 Platform en verzorgt de organisatie en coordinatie tussen alle deelnemende partijen. Hieronder kunt u de brochure Project 6-25 downloaden, waar meer informatie staat en waar u zicht kunt aanmelden mocht u interesse hebben om mee te doen in onze ambitie om 6 miljoen ton CO2 gereduceerd te hebben in 2025. 

 

 

 

 

 

 

Klik HIER voor Zytec als aanpakker op klimaatakkoord.nl

Klik HIER voor de de reactie van de FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink op de FME website. 

 

 

 

You are here