Your connection to the future

Zytec Academy Cursussen

Overzicht

In de Zytec Academy zijn de volgende Cursussen:

 • ZA-1.0 General Introduction Zytec Magnetic Couplings
 • ZA-1.1 General Introduction Zytec Magnetic Couplings for Executives
 • ZA-1.2 General Introduction Zytec Magnetic Couplings for Sales
 • ZA-1.3 Sales Engineering and the making of a business case
   
 • ZA-2.0 Quick Scan
   
 • ZA-3.1 Application Engineering - Pump
 • ZA-3.2 Application Engineering - Fan
 • ZA-3.3 Application Engineering - Generator & Compressor
 • ZA-3.4 Application Engineering - Conveyor belt
 • ZA-3.5 Application Engineering - Other
   
 • ZA-4.0 Feasibility
   
 • ZA-5.1 Installation & Operation F-TORQ & A-TORQ
 • ZA-5.11 Installation & Operation F-TORQ & A-TORQ - Refresh
 • ZA-5.2 Installation & Operation V-TORQ
 • ZA-5.21 Installation & Operation V-TORQ - RefreshGedetaileerde cursus informatie

ZA-1.0 General Introduction Magnetic Couplings
Tijdens deze opleiding worden alle facetten van de technologie en de positieve gevolgen die dit heeft voor een bedrijfsvoering belicht.
Deze cursus is bedoeld voor  iedereen die op enigerwijze betrokken is bij technische installaties en rotating equipment.
Duur: 1 dag
Werk- denkniveau: Elk niveau

ZA-1.1 General Introduction Magnetic Couplings for Executives
U leert met alle facetten van de Zytec contactloze magneet koppeling en de consequenties die dit heeft voor een bedrijfsvoering. Er wordt ingegaan op de techniek, de voordelen, Total Cost of Ownership, Sales strategie, Business model Zytec, hoe het business model te implementeren om maximaal profijt te hebben.
Deze cursus is specifiek voor senior executives, management, directors, consultants, etc.
Duur: 4 uur
Werk- denkniveau: strategisch en beleid

ZA-1.2 General Introduction Magnetic Couplings for Sales
U leert alle facetten van de magnetische koppeling , wat zijn de voordelen en besparingen voor de klant aan de hand van enkele cases.  Het is een introductie voor Sales engineers/Account managers die een goed beeld hebben wat momenteel speelt bij de klant.
Duur: 3 uur
Werk- denkniveau: Deze cursus is voor Sales engineers en Account managers die direct contact met de klant hebben en een goede basiskennis van  technische installaties en rotating equipment.

ZA-1.3 Sales Engineering and the making of a business case
Deze cursus leert u een business case voor een klant te maken op basis van Total Cost of Ownership. Hierbij worden alle technische en bedrijfskundige facetten meegenomen als gevolg van het toepassen van de Zytec contactloze magneetkoppeling. In het workshopgedeelte van de cursus, leert u aan de hand van een concrete business case om te gaan met de Zytec Academy Tool Kits die het maken van de business case ondersteunen.
Duur: 1 dag
Werk- denkniveau: Technische en bedrijfskundige achtergrond
 

ZA-2.0 Quick Scan
Als u vanuit uw functie te maken heeft met inventarisatie en/of advisering op het gebied van technische, economische en ecologische verbeteringen van technische installaties, dan is deze cursus de juiste keuze. U leert met name oog te krijgen voor verbeterpunten als u deze cursus heeft gevolgd.
Deze cursus is een perfect vervolg op de algemene introductiecursus  Z.A. 1.0  en is bedoeld voor mensen die situaties in technische installaties moeten inventariseren.
Duur: 1 dag
Vereiste basiskennis: ZA-1 General Introduction Magnetic Couplings
Werk-denkniveau: Elk niveau

ZA-3.0 Application Engineering
U leert de juiste koppeling te kunnen selecteren voor de juiste toepassing. Voor alle mogelijke gangbare vormen van rotating equipment in de industrie, utiliteit en maritieme sector. Vooraf aan deze uitvoerige en technisch gedetailleerde opleiding zal een korte intake plaatsvinden voor een goede afstemming van de kennisbehoefte.
Deze cursus is de aanvulling op  bedoeld voor application engineers.
Vereiste basiskennis:

 • ZA-1  General Introduction Magnetic Couplings
 • ZA-3.0 Quick Scan

Duur: 1 dag
Werk-denkniveau: minimaal een middelbare werktuigbouwkundige basis kennis.

 • ZA-3.1 Application Engineering - Pomp
 • ZA-3.2 Application Engineering - Ventilator
 • ZA-3.3 Application Engineering - Generator & Compressor
 • ZA-3.4 Application Engineering – Lopende banden
 • ZA-3.5 Application Engineering - Overig


ZA-4.0 Feasibility
Een haalbaarheidsstudie wordt gebaseerd op een Total Cost of Ownership berekening. In deze cursus worden de voordelen van de magnetische koppeling vertaald naar financiële consequenties. Aan de hand van voorbeelden krijgt u inzicht in het werkelijk besparingspotentieel en hiermee de CASH consequenties (CAPEX en OPEX) van de magnetische koppeling.
Deze cursus is bedoeld voor CFO's, controllers, Enegineers die haalbaarheidsstudies maken, Bedrijfskundigen, Commerciele Sales engineers, etc. 
Duur: 1 dagdeel
Vereiste basiskennis: ZA-1
Werk-denkniveau: technisch – en financiële basiskennis

ZA-5.0 Installation & Operation
U leert in een praktijkruimte door middel van een oefenopstelling hoe de verschillende soorten koppelingen geïnstalleerd en in bedrijf gesteld dienen te worden.
Deze cursus is bedoeld voor installateurs, onderhoudsmedewerkers,  medewerkers storing- en reparatiediensten
Duur: 1 dag
Werk-denkniveau: Werktuigbouwkundige installatie en montage ervaring.

 • ZA-5.1 Installation & Operation F-TORQ & A-TORQ
 • ZA-5.2 Installation & Operation V-TORQ

 

 

 

You are here