Your connection to the future

get in contact

Ventilatoren

Industriële ventilatoren nemen een belangrijk deel van het totale elektriciteitsverbruik in de industrie voor hun rekening.  Daarnaast zijn installaties met ventilatoren vaak onderhevig aan hoge mate van trillingen in het systeem waardoor regelmatig onderhoud of reparatie dient te worden uitgevoerd. Dat is door het karakter van de installatie een regelmatig terugkerende kostbare aangelegenheid. Wanneer dergelijke installaties zich in een Atex-omgeving bevinden, lopen de kosten van installatie, regeling en onderhoud, meervoudig op. Tevens is er vaak sprake van hoge aanloopstromen tijdens de start van de installatie. De contactloze magneetkoppeling biedt tevens een mechanische soft start, die vaak bij ventilatoren gewenst is. De ventilator komt zo langzaam op gang. Vaak zijn ventilatoren onmisbaar in het productieproces en stilstandverliezen door onderhoud of reparatie aan deze installaties kunnen daardoor ook behoorlijk in de papieren lopen.

In deze toepassing mag het duidelijk zijn, dat er met de contactloze magneetkoppeling veel voordeel te behalen is. Naast de mogelijkheid van toepassing in Atex-omgevingen, kan er op een zeer economische wijze met de magneetkoppeling een aanmerkelijke energiebesparing bereikt worden. Echter blijft het daar niet bij. Zeker in dergelijke mechanische storing- en schadegevoelige installaties zijn de voordelen van een contactloze koppeling evident.

Naast een belangrijke mate van energiebesparing kunnen hoge kosten voor onderhoud en reparatie en stilstandverliezen voorkomen worden. Met de contactloze magneetkoppeling is er echt sprake van “FIT AND FORGET”.


Ventilator met een Zytec contactloze magneetkoppeling in een koeltoren
Bij deze koeltorens is bij meerdere ventilatoren (op 15 meter hoogte) de vloeistofkoppeling (tbv aanloop zware last) met geintegreerde flexibele koppeling (tbv misuitlijning tijdens bedrijf) vervangen door een Zytec contactloze magneetkoppeling. De Zytec koppeling zorgt zowel voor de aanloop van de zware last en tevens ontlast hij de motoras en ventilators van radiale krachten doordat misuitlijning geen invloed meer heeft. Het motorvermogen is 90kW. Voorheen had met elke 2 jaar onderhoud aan de vloeistofkoppelingen voor de vervanging van lagers, keerringen en olie. De Zytec contactloze magneetkoppeling heeft geen verbruiksonderdelen en is daarmee compleet onderhoudsvrij voor 20+jaar. De Mean Time Between Repair is van 2 jaar naar 20+ jaar gegaan. Een vertienvoudiging van de MTBR. 

In de video hierboven had het die dag net geregend, daarom is een plas water onder de koppeling zichtbaar. De beschermkap is voor de video en foto's tijdelijk verwijderd. Je ziet het startproces van de ventilator met een motor die halverwege omschakeld naar een hogere toerental. Men gebruikt dit om het 2 standen te kunnen koelen. 

De Zytec magneetkoppeling heeft geen fysiek contact tussen de motor en de ventilator. Dit is verbonden met een luchtspleet. Er zitten geen verbruiksonderdelen in zoals lagers, keerringen en olie zoals bij een vloeistofkoppeling met flexibele koppeling en is daarom onderhoudsvrij. Omdat de koppeling contactloos verbindt, ontstaan er geen radiale krachten op de motoras en ventilatoras. Hierdoor gaat de levensduur van de lagers van de motor naar designlife. Misuitlijning tijdens bedrijf is verantwoordelijk voor meer dan 50% van schade aan rotating equipment. Uitlijning is niet meer relevant met een contactloze magneetkoppeling. De standtijd van het lager naar de ventilator, wordt dus ook significant verlengd. In dit geval waren de trillingen door de Zytec koppeling meer dan 60% gereduceerd. Hierdoor wordt de MTBR (Mean Time Between Repair) van de gehele installatie dus ook nog verder verlengd. Er zijn nog meer voordelen: geen olielekkage, lagere startstromen, kortere spanningsdip, etc.

Deze foto geeft een indruk van de afmetingen van de ventilator van deze koeltoren.

Inzet van een mobiele kraan voor reparaties op 15 meter hoogte is aanzienlijk gereduceerd.

 

You are here