Your connection to the future

get in contact

V-TORQ

Over

De V-TORQ is onze variabel instelbare contactloze magneetkoppeling. Deze wordt toegepast in motorgedreven systemen met variërende snelheden. De koppeloverbrenging kan ingesteld worden op het gewenste niveau, deze overbrenging kan continue gewijzigd worden.  
De V-TORQ is geschikt voor motoren met een capaciteit van 7,5 tot 375 kW. Net als alle andere koppelingen van Zytec zal de V-TORQ problemen gerelateerd aan uitlijning, vibraties of schokbelasting elimineren of drastisch verminderen.

Hoe werkt het?
Als basis wordt dezelfde techniek gebruikt als de standaard elektromotor. De magneetkoppeling werkt door beweging van permanente magneten om te zetten in koppel. Deze magneten zorgen voor een magnetisch veld. De koperen inductor reageert op het magnetisch veld en gaat meedraaien met de magneetrotor, net zoals een elektromotor. Door deze inductietechniek toe te passen in een koppeling is er geen vaste verbinding nodig tussen de as van de motor en de last zijde. Dit zorgt voor vele onderhoudsvoordelen.

Hoe kan u het toepassen?
De magneetkoppeling is de oplossing voor vele bekende problemen welke wij door de loop van tijd zijn gaan accepteren. Het is niet langer nodig om dure en vaak terugkerende asuitlijningen te doen en hoge onkosten te hebben door de schade die is veroorzaakt door een verkeerde uitlijning.

Elke koppeling wordt berekend op de specificaties van het systeem. Om de juiste koppeling te kunnen selecteren proberen wij zo veel mogelijk informatie te vergaren van de bestaande installatie. Ook kijken wij samen naar het doel wat bereikt dient te worden met de installatie van de Zytec koppeling. Door het verkrijgen van deze informatie kunnen wij samen met ons technisch team het hoogste rendement halen uit de installatie. Wij zorgen er voor dat uw systeem zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk functioneert.

Wat zijn de voordelen?

  • Onderhoud
    Het wegvallen van de verbindingen tussen de 2 assen heeft ook het voordeel dat tijdrovende uitlijning niet langer nodig is en overdracht van trillingen ook beduidend minder. Ongewilde druk op componenten zijn verleden tijd. Slijtage aan lagers, pakkingen, borgringen enz. zullen teruggedrongen worden naar een normaal niveau.  Onderhoud en reparaties zullen minder vaak voorkomen en geeft een kostenbesparend voordeel.
  • Energiebesparing
    Een ander voordeel van de V-TORQ is dat het systeem een “Soft Start” zal hebben. Dit resulteert in een lagere piekbelasting en zorgt ervoor dat systemen zorgzaam opgestart worden. Door het verminderen van de belasting van de motor zal het energiegebruik van het systeem significant verminderen. Dit zonder andere ingrijpende aanpassingen te doen aan het systeem. Variabele ladingen zoals pompen zijn vaak groter dan het systeem nodig heeft. Traditioneel wordt een afsluiter in het systeem gezet, deze wordt dichtgedraaid tot het gewenste niveau is bereikt. Dit is energieverspillend. Met de magneetkoppeling kan door de “luchtopening” aan te passen de hoeveelheid koppel aangepast worden. Hierdoor kan de pomp  op het gewenste niveau draaien en is het toepassen van een afsluiter niet meer nodig.

Wat zijn de kosten?
Aanschaf, onderhoud, reparaties, energieverbruik en de kosten van een (onverwachte) stilstand zijn allemaal onderdeel van het “Cost of Ownership” van elk systeem. Als we goed kijken naar het totale systeem zal de V-TORQ zich binnen 6-12 maanden na de installatie terugverdienen. De installatie van de magneetkoppeling zorgt voor minder slijtage aan zowel de motor- als de lastzijde en zal dus resulteren in minder onderhoudskosten. Het preventieve onderhoudsschema kan aangepast worden. De magneetkoppeling kan zo geselecteerd worden, dat het systeem beschermd kan worden voor schokken of variaties in belasting. De koppeling zelf heeft een robuust ontwerp en zal weinig onderhoud behoeven. Dit alles zorgt voor langere operationele tijd, zeker door de vermindering van ongeplande onderhoudsstops.

De investering in de Zytec V-TORQ zal zichzelf terugbetalen. Al direct zult u besparen op de verborgen kosten. De zichtbare kosten zullen vaak binnen enkele maanden terugverdiend zijn, terwijl een terugverdienperiode van enkele jaren normaal is. Elke koppeling wordt op maat gemaakt volgens uw systeemspecificaties. Ons team van expres helpt u graag met het selecteren van de juiste koppeling voor uw systeem en het berekenen van de terugverdienperiode.

You are here