Your connection to the future

Schok preventie

Het contactloos verbinden van machines zorgt ervoor dat eventuele schokken in het proces (bijvoorbeeld stenen op een lopende band, of een steen in een pomp) of door een externe oorzaak (bijvoorbeeld heien, een drilboor, explosies of een aardbeving) opgevangen worden. De koppeling gaat hierdoor niet kapot en de verbonden motor en pomp, ventilator, compressor, generator of lopende band ook niet. De installatie is hierdoor schokbestendig en robuuster.

Verschillende soorten installaties, zoals onder andere lopende banden, brekers, versnipperaars, elevatoraandrijvingen, roerwerken, kennen van nature een wisselende belasting. Deze wisselende belasting resulteert in overmatige schokken en trillingen door de gehele installatie. Als gevolg hiervan raken onder andere verbindingen in leidingwerk los, raken draaiende onderdelen, lagers en afdichtingen beschadigd, tot zelfs beschadiging tot in de aandrijvende motor. Deze schokken kunnen zich door het hele systeem voortplanten, omdat er een vaste verbinding bestaat door de vele verschillende huidig toegepaste soorten koppelingen.

De contactloze magnetische koppeling is in een dergelijke installatie een natuurlijke demping van schokken. Als er wisselende belasting ontstaat, zal de schok die dit veroorzaakt automatisch geabsordeerd worden door de zijde van de magnetische koppeling die aan de lastzijde is gemonteerd. Dit is de magneetrotor. Hierdoor worden alle componenten en onderdelen in het systeem gespaard tegen beschadiging of lekkage.

You are here