Your connection to the future

Oplossingen

De oplossingen die de contactloze magneetkoppeling biedt, zijn heel divers en zeer veelzijdig. Omdat de technologie volledig nieuw is en de werking anders dan anders is, geeft dit nieuwe proces design mogelijkheden. Belangrijk hierbij is steeds in contact te treden met certified Zytec Partners of direct met Zytec Consultancy Center om deze mogelijkheden te verkennen.

Oplossingen die tot op heden onmogelijk waren, worden realiteit. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De betrouwbaarheid van 1 installatie zo verhogen met de Zytec Koppeling dat deze niet tweevoudig (redundant) hoeft te worden uitgevoerd.
  • Geluid in het haaienbassin van een zeeaquarium dusdanig reduceren dat het dierenwelzijn hierdoor wordt verhoogd (hogere haalbare leeftijd haaien en minder stress).
  • Energie besparen in installaties waarbij huidige voorhanden oplossingen (zoals VFD) tot nu toe economisch niet haalbaar waren, zoals bijvoorbeeld in ATEX omgevingen. 

You are here

Betrouwbaarheid verhogen

Een installatie wordt betrouwbaar door zijn eenvoud en door de robuustheid van de oplossing. Contactloos verbinden waardoor de oorzaak van falen wordt weggenomen.

Energie & CO2 besparen

Met de Zytec contactloze magneetkoppeling bespaart u energie daar waar het tot op heden niet technisch of economisch haalbaar was.

Duurzaamheid verhogen

De meest duurzame oplossing is een oplossing die voor altijd meegaat, geen onderhoud heeft, voorkomt dat andere gerelateerde componenten schade oplopen en aan het einde van haar levenscyclus volledig recyclebaar is. Dit is wat u kunt bereiken door het toepassen van de Zytec magneetkoppeling in uw installaties.

Kosten reduceren

De kosten van een product is een fractie van de totale kosten. Zowel de zichtbare als onzichtbare kosten moeten meegenomen worden bij de evaluatie van een oplossing op basis van Total Cost of Ownership (TCO).

 

 

Onderhoud reduceren

Door het contactloos koppelen van de motor aan de rest van de installatie wordt de slijtage tot een minimum beperkt. De Zytec contactloze magneetkoppeling is een mechanische component waarvan de installatie eenvoudig en het onderhoud minimaal is.

Power Quality verbeteren

Een slechte Power Quality (=elektrische energie) wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van frequentieregelaars. Hierdoor onstaan spanningdips in het netwerk waardoor er onverklaarbare spookstoringen optreden. De Zytec koppeling is een mechanische oplossing waardoor de Power Quality van het stroomnet niet wordt aangetast. Er is een geen harmonische vervuiling en daardoor een schone toerenregeling.

Misuitlijning oplossen

Onderzoek heeft aangetoond dat een uitlijning buiten de acceptabele toleranties de oorzaak voor wel 50% van alle schadegevallen aan roterende machineonderdelen is. Slechts 7% van de machines is binnen de acceptabele toleranties. Hoe zit het met uw installatie?

Geluid & trillingen reduceren

Alle huidige vaste koppelingen hebben een uitlijningstolerantie van 0,1 mm. Door temperatuursschommelingen, verzakkingen, aardbevingen etc is de installatie gedurende de operatie vaak buiten haar tollerantie. Dit veroorzaakt trillingen en geluid in de koppeling, maar ook in de motor en aangedreven installatie. De Zytec contactloze magneetkoppeling neemt de oorzaak van trillingen weg en reduceert geluid en trillingen tot 80%.

Mechanische soft start

Met de contactloze magneetkoppeling is er altijd een snelheidsverschil tussen de motor en de lastzijde. Hierdoor is er bij het opstarten van een installatie met alle Zytec koppelingen automatisch een mechanische softstart van 1-2 seconden. Tevens komt de motor nooit hard in. In combinatie met een start relais kan de softstart periode, indien nodig, nog verder verlengd worden (5, 10, 30, 60 seconden, 2 minuten, 5 minuten). Dit is een alternatieve eenvoudige oplossing ten opzichte van een electrische soft start met een frequentie regelaar (VFD).

Schok preventie

Het contactloos verbinden van machines zorgt ervoor, dat eventuele schokken in het proces (bijvoorbeeld stenen op een lopende band of een steen in een pomp) of door een externe oorzaak (bijvoorbeeld heien, een drilboor, explosies of een aardbeving) opgevangen worden. De koppeling gaat hierdoor niet kapot en de verbonden motor en pomp, ventilator, compressor, generator of lopende band ook niet. De installatie is hierdoor schokbestendig en robuuster.

Bescherming tegen overbelasting

Bij een blokkade van bijvoorbeeld een pomp of transportband krijgt een vaste koppeling een schok of stoot. Bij uitval van de flow dient de motor uitgeschakeld te worden. De contactloze magneetkoppeling vangt deze schok op en voorkomt dat de koppeling door deze foutsituatie kapot gaat. 

HSE verbetering

Minder onderhoud betekent minder bewegingen in de productie. Het aantal incidenten en ongelukken zal hierdoor afnemen en de HSE (Health Safety & Environment) kpi's verbeteren. In geval van een foutsituatie zal de gevolgschade bij het gebruik van een contactloze magneetkoppeling minder zijn.

ATEX Compliance

Vaste koppelingen hebben als ATEX richtlijn om te voldoen aan 0,10mm uitlijning in gebruik. Dit is echter niet te garanderen, omdat je niet weet wat de uitlijning is tijdens gebruik. Er zijn vele factoren, waaronder temperatuurschommelingen en verzakkingen die invloed hierop hebben. Bij een Zytec koppeling is uitlijning geen thema meer en is daarmee altijd ATEX compliant.

Out-of-the-Box

Door out-of-the-box te denken over de nieuwe mogelijkheden die de contactloze magneetkoppeling biedt, worden ook wij steeds weer verrast over de problemen die nu ineens kunnen worden opgelost.