Your connection to the future

Onderhoud reduceren

Door het contactloos koppelen van de motor aan de rest van de installatie wordt de slijtage tot een minimum beperkt. De Zytec contactloze magneetkoppeling is een mechanische component waarvan de installatie eenvoudig en het onderhoud minimaal is.

Met de contactloze magneetkoppeling wordt ingespeeld op de technologische ontwikkelingen in de wereld. Digitalisering van technische installaties, intensivering van productie en daarentegen afname van kennis door vergrijzing, resulteert in toenemende mate in de noodzaak de interval tussen onderhoudswerkzaamheden te verhogen.

Door gebruik van magnetische koppelingen kan de tijd tussen onderhoudswerkzaamheden in de meeste gevallen verdubbeld worden. Doordat er geen contact is tussen de roterende onderdelen aan de motorzijde en de roterende onderdelen aan de aangedreven zijde, is er een sterk verminderde slijtage van alle onderdelen en leidingwerk in de installatie. De beschikbaarheid van de installatie neemt hiermee in belangrijke mate toe. De kosten van onderhoud daarentegen kunnen vaak hierdoor tot meer dan de helft beperkt worden.

You are here