Your connection to the future

get in contact

Marktsectoren

Maritiem

De maritieme sector is altijd in beweging. Daardoor is er weinig tijd en ruimte voor onderhoud. Een schip dat stil ligt, kost geld. De systeembetrouwbaarheid is van grote waarde, een storende factor is het zogenaamde “Flexing”, het schip beweegt letterlijk mee met de golven. Dit zorgt voor veel uitlijningsproblemen in de verschillende pompsystemen, zoals waterpompen, HVAC, oliepompen en brandstofpompen. De unieke, contactloze verbinding van een Zytec-koppeling biedt een oplossing voor deze problemen en vergroot daarmee de systeembetrouwbaarheid.

Enkele belangrijke voordelen zijn:              

Geen uitlijnproblemen
Vermindering van trillingen
Minder onderhoud door slijtage
Verbetering van betrouwbaarheid
Vermindering energieverbruik

Door het toepassen van de Zytec-koppelingen kun je enorm besparen op onderhoudskosten en tijd. Inductie-koppelingen kunnen scheepssystemen optimaal laten functioneren en het risico van vroegtijdige slijtage en/of tijdrovend onderhoud verminderen.

Mijnbouw & Cement

De vraag naar grondstoffen wordt steeds groter. De mijnbouwindustrie moet steeds efficiënter opereren om aan die vraag tegemoet te komen en tegelijkertijd te voldoen aan strikte milieueisen. Door innovatieve technologieën te gebruiken, kan een zo hoog mogelijk rendement behaald worden, ook kan de mijnbouw door deze modernisering energiezuiniger en duurzamer te werk gaan.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

Opvang van schokken, trillingen of variaties in belasting
Minder onderhoud en slijtage kosten
Minder downtime
Geen uitlijnproblemen
Vermindering energieverbruik

Door de Zytec-koppeling toe te passen, zal niet alleen dit deel van de installatie ontzorgd worden, ook de apparatuur die er op aangesloten staat, juist voor applicaties met start-schokken, trillingen of variaties in belasting. Door de aanmerkelijke afname van slijtage van b.v. de lagers en keerringen wordt directe uitval beperkt en kan de onderhoudsfrequentie gereduceerd  worden. 

Water & Afvalwater

Het transport en hergebruik van water wordt steeds belangrijker. Een goede constante watervoorziening voor zowel de mens als industrie valt of staat met de systeembetrouwbaarheid. De pompsystemen moeten altijd en zo efficiënt mogelijk, functioneren.  Met de koppelingen van Zytec kan er aan deze hoge eisen worden voldaan.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

Betrouwbaarheid
Vermindering onderhoud
Geen uitlijnproblemen, minder slijtage aan materiaal
Geen overdimensionering van de pomp nodig.
Reductie energieverbruik en CO2 uitstoot.

Ook  in landen waar kennis, onderhoud en betrouwbaarheid lager dan gemiddeld zijn, kan Zytec een belangrijke rol spelen. Door het gebruik van de koppeling worden systemen stabieler en zal er minder tijd en geld besteed worden aan onderhoud of vervanging van installaties.

Petrochemie

De petrochemische industrie staat vooraan, als het gaat om technologische ontwikkelingen. Naast het belang van continuïteit van de productie worden de milieueisen van overheden steeds strenger. Nieuwe regulering zorgt er voor dat de kosten steeds verder oplopen. Hier moet de petrochemische industrie steeds meer rekening mee gaan houden.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

Reductie energieverbruik en CO2 uitstoot
Vermindering Peak Load
Geen uitlijnproblemen
Minder onderhouds- en slijtagekosten
Minder downtime

Het belang van een goed functionerende fabriek met zo min mogelijk onderhoud en downtime, is altijd al een van de belangrijkste onderdelen van deze sector geweest. Onderhoud en downtime kosten jaarlijks miljoenen. Door het toepassen van de Zytec-koppelingen kan er op jaarbasis tientallen procenten aan energie- en onderhoudskosten bespaard worden. Door te investeren in de Zytec-koppeling kan ook een innovatieve stap richting de milieudoelstellingen van overheden worden gedaan. 

Pipeline & Storage

Olie & Gas, Pipeline and Storage Facility systemen moeten snel en accuraat werken, onder vaak zware omstandigheden en/of in afgelegen gebieden. Betrouwbaarheid van de installatie is hier van wezenlijk belang, omdat uitval of een hoge onderhoudsfrequentie ingrijpende gevolgen kan hebben voor het totale proces.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

Verhoging betrouwbaarheid
Ook veilig bij weinig toezicht
Geen uitlijnproblemen
Minder onderhouds- en slijtagekosten
Vermindering energieverbruik en CO2 uitstoot

Met de Zytec-koppeling kan deze sector een groot deel besparen op onderhoud en energiekosten. Met een veilige koppeling, ook bij weinig toezicht, zullen systemen betrouwbaarder worden, waardoor de gehele organisatie efficiënter kan functioneren.

Papier & Pulp

De papier & pulp industrie is nog steeds belangrijk voor de alledaagse behoefte. Zowel zakelijk als privé. Wel komen de marges steeds meer onder druk te staan. De productie moet zo efficiënt mogelijk verlopen en heeft weinig ruimte voor fouten of problemen.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

Verbetering van betrouwbaarheid
Geen uitlijnproblemen
Vermindering trillingen
Minder onderhoud en slijtage
Vermindering energieverbruik

Door de Zytec-koppelingen toe te passen in de papier- & pulpfabrieken kan er aanzienlijk bespaard worden op onderhoud en energieverbruik. Doordat een systeem, uitgerust met de Zytec-koppeling, betrouwbaarder wordt en weinig onderhoud behoeft, kan de fabriek efficiënter functioneren. 

HVAC

Heating, ventilation and airconditioning (HVAC) zorgen voor de juiste klimaatbeheersing in ziekenhuizen, kantoorgebouwen, sportcentra en grote publieke gebouwen. Als de HVAC-installatie niet optimaal functioneert, kan dit grote gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit.

HVAC installaties kunnen behoorlijk wat trillingen en geluid veroorzaken, vaak door een slechte uitlijning. Het ontbreken van een mechanische verbinding bij een Zytec-koppeling maakt dat een onjuiste uitlijning van motor en lading geen invloed heeft op de werking. Ook trillingen en doorvoer van vibraties zijn vrijwel uitgesloten.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

Reductie van trillingen en geluid
Minder onderhoud en slijtage
Geen uitlijnproblemen
Ruimtebesparing
Vermindering energieverbruik en CO2 uitstoot

Door de Zytec-koppeling te installeren in HVAC-systemen worden deze stabieler en kan er aanzienlijk bespaard worden op slijtage en onderhoud. 

Voedingsmiddelen

De Food Processing Industrie maakt gebruik van veel verschillende systemen. Lopende banden, pompen, compressoren en ventilatoren. Naast een optimale procesbeheersing is een hoge systeembetrouwbaarheid van essentieel belang. Als één van deze systemen uitvalt, kan dit resulteren in een totale shutdown.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

  • Vergroten van systeembetrouwbaarheid
  • Minder onderhouds- en slijtagekosten
  • Vermindering geluidsproductie
  • Minder energieverbruik en CO2 uitstoot

Zytec kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van slijtage- en onderhoudskosten. Met de magnetische koppeling wordt de geluidsproductie van een systeem ook aanzienlijk verminderd. Met de innovatieve koppeling energiezuiniger en duurzamer geproduceerd worden.

You are here