Your connection to the future

get in contact

Generatoren

Industriële gas- of dieselgeneratoren worden vaak ingezet als tijdelijke energievoorziening. Dit is meestal in situaties waarin de reguliere energievoorziening faalt. Het is dus van groot belang dat de tijdelijke energievoorziening betrouwbaar is, zodat processen of klimaatbeheersing niet stil komen te staan. In de maritieme sector worden generatoren voor onder andere aandrijving en definitieve energievoorziening toegepast. Betrouwbare systemen kunnen in deze sector zelfs van levensbelang zijn.

Of generatoren nu op het land of op het water worden toegepast, het is kenmerkend voor deze systemen, dat de verbinding tussen de motor en generator een hoge mate van mobiliteit heeft, waardoor uitlijnfouten van koppelingen niet te voorkomen zijn en waardoor dit per definitie resulteert in trillingen die schades aan alle componenten in de installatie kunnen veroorzaken. Dit komt de betrouwbaarheid van de systemen niet ten goede.

Om de energievoorziening te waarborgen en trillingen in de installatie te elimineren of te isoleren zijn contactloze magneetkoppelingen de uitgesproken oplossing om dit te realiseren. Trillingen door misuitlijning, torsietrillingen of ander soortige trillingen worden door toepassing van een magneetkoppeling niet doorgegeven aan andere componenten in het systeem. Hiermee worden schades en daarmee downtime voor onderhoud en reparatie voorkomen. Het niveau van betrouwbaarheid van de gehele installatie wordt hierdoor sterk verhoogd.

 

You are here