Your connection to the future

Geluid & trillingen reduceren

Alle huidige vaste koppelingen hebben een uitlijningstolerantie van 0,1 mm. Door temperatuursschommelingen, verzakkingen, aardbevingen etc is de installatie gedurende de operatie vaak buiten haar tolerantie. De uitlijning is enkel bekend als je hem net gemeten hebt, daarna weet je niet wat er tussentijds gebeurd is, hetgeen hier een effect op heeft. Dit veroorzaakt trillingen en geluid in de koppeling, maar ook in de motor en aangedreven installatie. De Zytec contactloze magneetkoppeling neemt de oorzaak van trillingen weg en reduceert geluid en trillingen tot 80%.

De contactloze magneetkoppeling maakt geen fysieke verbinding tussen de (elektro) motorzijde en de aangedreven zijde van de installatie.Tussen de conductorschijf en de magneetrotor van de koppeling zit een ruime luchtspleet. Dit heeft meerdere voordelen. Zo ontstaan er geen trillingen, die normaal wel ontstaan als er sprake is van een uitlijnfout bij andere soorten koppelingen. Uitlijnfouten veroorzaken namelijk een pulserende asbelasting aan beide zijden van de installatie die resulteert in trillingen. Met de contactloze magneetkoppeling behoren trillingen door uitlijnfouten tot het verleden.

Trillingen die niet worden veroorzaakt door uitlijnfouten maar die door normale slijtage van lagers aan beide zijden van de installatie ontstaan, worden door de contactloze eigenschap van de magneetkoppelingen niet doorgegeven op de verschillende componenten in de installatie. Alsook trillingen die ontstaan door cavitatie of waterslag in pompsystemen worden deze door het contactloze karakter van de koppelingen geisoleerd van overige delen in de installatie.
 

Trillingen in installaties

You are here