Your connection to the future

Energie & CO2 besparen

Met de Zytec contactloze magneetkoppeling bespaart u energie daar waar het tot op heden niet technisch of economisch haalbaar was. Energiebesparingen tot 50% zijn mogelijk.

Energiebesparing is een kernpunt om te komen tot een duurzame productie. Energiebesparing draagt bij aan het bereiken van uw milieudoelstellingen. Het leidt tot een lagere energierekening, verbetert daarnaast uw concurrentiepositie en geeft een positieve impuls aan werkgelegenheid. Met de contactloze magnetische koppeling kan een potentieel aan energiebesparing worden ontsloten waarvan men tot op heden de technische – of economische mogelijkheden niet voor mogelijk hield. Hiervan twee voorbeelden.

Voorbeeld 1:
De capaciteit van uw systeem is door overdimensionering te groot voor de gewenste capaciteit van uw productieproces.  U past een smoorklep  toe waarmee u, door deze vaak voor meerdere tientallen procenten dicht te zetten, de capaciteit van uw systeem afstemt op de gewenste capaciteit van uw proces. U rijdt als het ware vol gas met uw voet op de rem. Een energieverslindende maatregel.

Voorbeeld 2:
Uw installatie staat in een vochtige, warme, stoffige of explosiegevoelige omgeving. U zou graag energiebesparende maatregelen treffen door middel van een elektronische toerenregeling. Echter is deze maatregel om economische – of technische redenen niet interessant. U besluit om een smoorklep toe te passen.

Er zijn vele verschillende voorbeelden te geven waarin energiebesparende maatregelen getroffen zouden kunnen worden en waarmee u een hoge kostenbesparing  zou kunnen realiseren en deze om technische – of economische redenen toch niet neemt. De contactloze magneetkoppeling biedt hiervoor een oplossing.  Energie- en daarmee kostenbesparingen,die om bovenstaande redenen tot op heden niet uitgevoerd konden worden, komen met deze technologie binnen bereik.

You are here