Your connection to the future

Duurzaamheid verhogen

Naast een gedegen financieel beleid is het voor het voortbestaan van uw onderneming in toenemende mate van belang, dat dit gecombineerd wordt met de verantwoordelijkheid tot bescherming van milieu, medewerkers en samenleving. Dit kan om redenen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid of imago in sommige bedrijfstakken zelfs verder gaan dan waartoe de wet verplicht.

De contactloze magneetkoppeling beantwoordt volledig aan diverse doelstellingen van duurzaamheid. Naast de lange levensduur van de koppelingen zelf, wordt de levensduur van andere componenten in de installatie verhoogd. Dit past zeer goed binnen het gedachtengoed van de circulaire economie. Tevens worden er minder reserveonderdelen aangewend om installaties operationeel te houden. Met minder bewegingen in uw fabriek of op uw plant van onderhoudspersoneel, maakt de koppeling tot een zeer duurzame oplossing.

You are here