Your connection to the future

Betrouwbaarheid verhogen

Betrouwbaarheid verbeteren is vaak nummer 1 prioriteit. Het is echter vaak lastig om dit inzichtelijk te maken.

Huidige installaties zijn vaak uitgevoerd met koppelingen die een fysieke verbinding maken tussen motor en aangedreven zijde. Maar ook met automatische smoor- en regelkleppen. Er wordt vaak een by-pass in een leidingsysteem gebouwd om productieprocessen te kunnen regelen. De afgelopen jaren neemt de digitalisering van systemen en daarmee toepassing van electronische componenten, hand over hand toe. Deze ontwikkeling komt de betrouwbaarheid van een systeem niet altijd ten goede. Huidige koppelingen en electronische apparatuur die van nature storingsgevoelig zijn, zeker in industriele omgevingen, verbeteren de betrouwbaarheid en daarmee de beschikbaarheid van systemen niet.

Met de contactloze magnetische koppeling kunt u uw installatie eenvoudig zeer betrouwbaar maken. Als u uw systeem opnieuw zou mogen ontwerpen, zou u vele storingsgevoelige onderdelen, zoals een by-pass, regel/ smoorklep, gecompliceerde fysieke koppelingen, vloeistofkoppelingen en frequentieregelaars achterwege kunnen laten. Minder onderdelen, minder onderhoud, minder kosten en meer veiligheid.

Een voorbeeld is een klant die gekozen heeft om een huidige bedrijfskritische vertilator te voorzien van een contactloze magnetische koppeling waardoor de totale betrouwbaarheid vergroot werd. De Mean Time Between Failure (MTBF) is verhoogd van 6 maanden naar 6 jaar. Indien de ventilator niet binnen 24 uur gerepareerd is in het geval van een een reparatie of een storing, dan staat de totale productie stil. Het risico op downtime werd hiermee verhoogd van 89% naar 99%. De betrouwbaarheid is dus significant verhoogd.

You are here