Zytec Industry

Testimonial: Vitol VPR Refinery

Een meerfasige upgrade bij de VPR Energy-raffinaderij van Vitol in Rotterdam heeft het omgetoverd tot een van de best presterende milieusites in Europa.

Home - Projecten - Testimonial: Vitol VPR Refinery

50% BESPARING

IN NOX-EMISSIES

40% BESPARING

IN HET ENERGIEVERBRUIK

80% BESPARING

IN SO2-EMISSIES

Testimonal door Vitol:

“Wat we hier hebben bereikt, is het bewijs van Vitol’s voortdurende investering in zijn portfolio, waarbij de nieuwste technologie wordt ingezet om prestaties te optimaliseren en wereldwijde milieunormen te bereiken,” aldus Jeffrey van Geloof, directeur van VPR Energy.

Niet alleen zijn de NOx-emissies met 50% verminderd, merkte Van Geloof op, maar ook het energieverbruik is tot 40% gedaald als gevolg van verhoogde efficiëntie. Ook CO2-emissies zijn verminderd. De capaciteit is nu meer dan 120.000 vaten per dag, ten opzichte van 75.000 vaten per dag. Verder werk om de SO2-emissies van de oven te verminderen, werd in 2019 uitgevoerd, waarbij ze met ongeveer 80% werden verminderd.

Het werk, dat in 2019 begon, richtte zich aanvankelijk op de renovatie van de oven van de raffinaderij – een cruciale bottleneck, legde Van Geloof uit. De overschakeling van een natuurlijk trek systeem, dat inefficiënt kan zijn, naar een gebalanceerd trek systeem dat ventilatoren gebruikt om lucht en rookgassen door de oven te duwen, leidde tot aanzienlijke verbetering in thermische efficiëntie, van 75% tot 88% gedurende deze fase.

In 2022 lag de laatste fase van het werk op het vervangen van het convectiegedeelte van de oven, waardoor de efficiency van de kachel toenam tot 91% en waarbij eigen technologie van XRG Technologies werd geïntegreerd, genaamd het Xceed systeem. Dit is een gedistribueerd verbrandingssysteem om brandstof met hoge snelheid in de kamer te injecteren, wat resulteert in aanzienlijk verminderde NOx-emissies.

“We zijn verheugd over de positieve milieu- en operationele impact van het Xceed systeem,” aldus Van Geloof. “Het halveren van de NOx-emissies, terwijl de capaciteit nog steeds wordt vergroot en de efficiëntie wordt verbeterd, rechtvaardigt onze investering in de nieuwste technologie. Dit zorgt ervoor dat de raffinaderij effectief blijft werken, met minimale gasemissies.”

En er staat nog meer te wachten om de milieueffecten van de fabriek te verminderen. Het is een feit dat een raffinaderij veel energie verbruikt om te functioneren. Met dat in gedachten worden de meeste grote pompen in de fabriek, die olie door het systeem verplaatsen, voorzien van magneetkoppelingen ter vervanging van de as-koppeling. Dit zal de pomp efficiënter laten werken, met een verwachte energiebesparing van ongeveer 40% voor deze pompen. Op dit moment zijn al 10 van de ongeveer 30 pompen vervangen.

 

Bron: Vitol