Your connection to the future

Misuitlijning oplossen

Onderzoek heeft aangetoond dat een uitlijning buiten de acceptabele toleranties de oorzaak voor wel 50% van alle schadegevallen aan roterende machineonderdelen is. 

Verkeerde uitlijning betekent: 

  • Vroegtijdige slijtage van lagers, afdichtingen, assen en koppelingen
  • Hoge temperaturen aan lagers en koppeling
  • Sterke trillingen
  • Loszittende fundatieschroeven
  • Breken (of scheuren) van assen aan de binnenkant
  • Hoog stroomverbruik

Slechts 7% van de machines is binnen de acceptabele toleranties. Een onderzoek door een van de wereldwijd toonaangevende service-organisaties voor roterende machines heeft aangetoond dat minder dan 10% van de 160 willekeurig gekozen machines binnen acceptabele toleranties uitgelijnd waren. Hoe zit het met uw installatie?

Alle vaste koppelingen hebben een uitlijningsspecificatie van 0,1mm. Door temperatuuruitzettingen, verzakkingen, slechte fundering, slappe constructies, mobiele units, etc is de uitlijning tijdens gebruik vaak niet binnen deze specificatie. Met de contacloze magnetische koppeling is uitlijning niet meer een relevant thema en gebeurt slechts op het oog. Eventuele verschuivingen tijdens gebruik hebben geen effect.  

 

You are here