Algemene Voorwaarden

Home - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) regelen het gebruik van de website en diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die worden aangeboden door Zytec (“Bedrijf”). Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met deze Overeenkomst. Indien u het niet eens bent met een gedeelte van deze Overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de Diensten.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Diensten erkent u dat u deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Indien u het niet eens bent met een gedeelte van deze Overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de Diensten.

2. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud, materialen en intellectueel eigendom op onze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Zytec. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, graphics, logo’s, handelsmerken en software. U mag geen gebruik maken, verveelvoudigen, wijzigen of verspreiden van ons intellectueel eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

3. Gebruikersverplichtingen

Bij het gebruik van onze Diensten stemt u ermee in om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst of indient op onze website en u dient ervoor te zorgen dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden of onwettig of aanstootgevend materiaal bevat.

4. Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze Diensten stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons privacybeleid.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Onze Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties of verklaringen, expliciet of impliciet. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud of informatie op onze website.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om gebruik te maken van onze Diensten.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in om Zytec en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten of uitgaven die voortvloeien uit uw gebruik van onze Diensten of enige schending van deze algemene voorwaarden.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

9. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederlands.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@zytec.eu.

Laatst bijgewerkt: 12-07-2023