Your connection to the future

Zytec op bijeenkomst water & energie 'Innovatieve technologieën voor groene waterschappen' 20 april 2017

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

De productie, besparing en opslag van energie in het watersysteem heeft veel aandacht, zoals blijkt uit de Green Deal Energie die STOWA, de Unie van Waterschappen en het Rijk begin 2016 hebben gesloten. Op donderdag 20 april was er een bijeenkomst om met nationale en internationale marktpartijen op zoek te gaan naar de kansen die innovatieve technologie biedt om de ambities op dit gebied waar te maken.

Zytec was het podium aangeboden als maker van de veelbelovende energietechnologie in het waterbeheer. 

De dag was georganiseerd door STOWA in samenwerking met de Unie van Waterschappen. De uitvoering is in handen van Isle. Dit bureau identificeert wereldwijd innovatieve technologie en faciliteert drink- en afvalwaterbedrijven om samen te werken bij het opnemen van die technologie. Dat gebeurt via zogenoemde TAG-sessies (Technology Approval Group).

 

You are here