Your connection to the future

Brochure Project 6-25 met prachtig logo

Het FME heeft de brochure Project 6-25 met het prachtige logo klaar en die is vanaf heden beschikbaar. Het beschrijft hoe de industrie tussen nu en 2025 6 megaton CO2 uitstoot kan verminderen. Project 625 brengt alle elementen tesamen om succesvol versneld te kunnen implementeren. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen technologiebedrijven, consultancybedrijven, installatiebedrijven, de industrie en de financiële sector. Het project 6-25 platform (FME) regelt de algemene coördinatie en communicatie. Het is een integrale systeemaanpak waarbij programmatisch wordt gewerkt: afspraken worden gemaakt over scans door de bedrijven,  het maken van business cases, installatie van de oplossingen en financiële arrangementen. Complete ontzorging voor de industrie die 6 megaton uit de bedrijven haalt en die hen geen geld kost, maar juist geld oplevert.

De ambitie is groot en dit gaat zeker niet vanzelf.  Er is veel support nodig van alle kanten. Het is heel hard en gefocused werken, dat alleen samen lukt.  De brochure roept iedereen die concreet mee wil werken op, om mee te doen. Niet praten, maar doen. 

Klik HIER voor een digitaal exemplaar.

You are here