Your connection to the future

BRENG VERBORGEN KOSTEN IN BEELD

De specialisten van Zytec worden regelmatig gevraagd om te assisteren bij het verhelpen van vaak hardnekkige problemen bij motorgedreven installaties. Daar waar het mogelijk is maken ze hierbij ook gebruik van een FLIR warmtebeeldcamera om de problemen te analyseren. Aan de hand van warmtebeelden is de conditie te bepalen en vast te leggen zonder dat de installatie daarvoor uit bedrijf genomen hoeft te worden.

Zoals in het geval van een fundatiepomp van 18,5 kW ingezet om oppervlaktewater bij buitentemperatuur te verpompen. Al enkele jaren was er veel onderhoud aan deze pompinstallatie nodig. De standtijd van de lagers was minder dan een jaar en ook de motor was in zes jaar tijd al twee keer vervangen. Bij het inspecteren van de pomp met de warmtebeeldcamera bleken pompstoel- en motorlager een bedrijfstemperatuur te hebben van meer dan 90 °C! Bij deze, eigenlijk niet zo uitzonderlijke, applicatie zou de “normale” bedrijfstemperatuur van het lager maximaal 70 °C mogen zijn.

De analyse bracht aan het licht dat de uitlijning van de assen niet aan de gestelde eisen bleek te voldoen. Onjuiste uitlijning geeft een hoger energieverbruik en is de achterliggende oorzaak van ongeveer 50% van de schadegevallen.

Deze uitlijningsproblemen worden opgelost door toepassing van een Zytec contactloze magneet koppeling. Door inductietechniek toe te passen in een koppeling is er geen vaste verbinding nodig tussen de assen van de motor- en de lastzijde.

Het wegvallen van de verbindingen tussen de twee assen heeft het voordeel dat tijdrovende uitlijning niet langer nodig is en overdracht van vibraties nagenoeg verdwijnt. Schokken of variaties in belasting worden door de koppeling opgevangen. Ongewilde druk op componenten zijn verleden tijd. Door het verminderen van de belasting zal het energiegebruik significant verminderen. Dit zonder andere ingrijpende aanpassingen te doen aan het systeem.

Mocht u op zoek zijn naar energiebesparende maatregelen die zich op korte termijn terugverdienen, kijk dan eens op de website van Zytec. Daar vind u ook een handige energiescan, na het invullen van de energiescan krijgt u binnen enkele werkdagen de besparingsmogelijkheden aangegeven die bij de desbetreffende installatie te behalen is. Wilt U meer inzicht in uw systeem dan kunt u vrijblijvend vragen om ook bij u op locatie een probleemanalyse uit te laten voeren door onze één van onze specialisten.

You are here