Your connection to the future

Mechanische soft start

Met de contactloze magneetkoppeling is er altijd een snelheidsverschil tussen de motor en de lastzijde. Hierdoor is er bij het opstarten van een installatie met alle Zytec koppelingen automatisch een mechnische softstart van 1-2 seconden. Tevens komt de motor nooit hard in. In combinatie met een start relais kan de softstart periode, indien nodig, nog verder verlengd worden (5, 10, 30, 60 seconden, 2 minuten, 5 minuten). Dit is een alternatieve eenvoudige oplossing ten opzichte van een electrische soft start met een frequentie regelaar (VFD).

Installaties met een electromotor, die direct ingeschakeld worden, hebben tijdens de start soms een ongecontroleerde aanloop die hoge startstromen of hoge koppelpieken kunnen veroorzaken. Voor de gehele installatie is het bevordelijk als de motor gecontroleerd opgestart wordt. Dit voorkomt onnodige belasting van de installatie en kan de opgenomen stroom tijdens de start beperkt worden.

De contactloze magneetkoppeling veroorzaakt van nature een automatische soft start. Het maakt daarbij niet uit of deze in low – of medium voltage installaties wordt toegepast. 

You are here